Croeso i flog Popeth yn Gymraeg, ychwanega dy sylwadau...

24ain o Fai 2005

Bysgio ar strydoedd Wrecsam heddiw - hefo cerddi!
Y gogledd-ddwyrain yw’r ardal dan sylw ar gyfer y drydedd raglen.

Teimlo fymryn o chwithdod wrth gyflwyno cerddi yn gwbl ddi-gyd-destun. Fel arfer mae rhywun yn gwneud hyn fel rhan o noson o ryw fath ac mae cyfle i ddweud rhywbeth fydd, gobeithio, yn helpu i'w gwneud yn berthnasol. Ond wrth fysgio, mae'r gynulleidfa yn symudol, yn newid drwy'r amser; rhaid hoelio eu sylw heb ragymadroddi. Newidiais ambell i lein mewn ymgais i roi blas lleol e.e. "aethom i Wrecsam am drip", ond drwy'r amser on i'n ymwybodol "be sydd â wnelo'r gerdd ‘ma a chdi?" Cerddi i non-consenting adults!

Serch hynny, dysgais gwpwl o driciau bysgar yn fuan.
Mae pafin gul yn well nag un llydan - mae'n anos i bobl basio o'r tu arall heibio; maen nhw'n gorfod dod yn nes. Dyma un sylw:

- "I've lived twenty years in Caia Park where the riots were. I thought you were a beggar, but you're too well dressed."


Peint yn yr Horse and Jockey wedyn - y tro dwytha imi fod yno gyda chriw o Gymry eraill a'r bar yn wag heblaw amdanom ni, dywedodd y ddynes tu ôl i'r bar ein bod ni'n "rude" yn siarad Cymraeg o'i blaen hi. "That's really ignorant". Nid siarad Cymraeg hefo hi cofiwch, dim ond yn ei g_ydd hi.
Bellach mae'r lle wedi newid dwylo, a phlant y tafarnwr mewn ysgol Gymraeg.
Da.

Bysgio tu allan i'r Borras Park Fish Bar wedyn - sy'n eiddo i George Koumas, cefnder Jason y peldroediwr rhyngwladol. Daeth torf o blant o nghwmpas i'n syth ac roedden nhw'n wariars go iawn; ddim isio clywed cerddi ond yn fodlon dangos faint o Gymraeg on nhw'n ei wybod:
Yndw, nagdw, cau'r drws, he's calling me pen pidyn - what's that mean?

When's this going out?
Mis Tachwedd.
November?

Sut mae?
Da iawn.

Ond doedd ganddyn nhw ddim llawer o fynedd gwrando ar gerddi.
"You're in the wrong part of Wales" meddai'r g_r ifanc hefo'i ben wedi'i siafio "There's lots of Welsh in Cardiff… Or Bala… or Holyhead…"

"Can't you speak English?" meddai un arall.
"Dwi'n dallt Saesneg ond 'mond yn siarad Cymraeg, meddai fi, gan arwyddo "dallt" a "siarad" drwy bwyntio at fy nghlust ac yna at fy ngheg.

"I can do that as well," meddai un gan ddynwared y stumiau (clust, clust) "??!!...Off" (ceg, ceg) "You...??!!...
So are you swearing at us then?"
"Nagdw"
"Oh"


Diolchais mod i'n fwy na fo, a'i fod o'n fodlon fy nerbyn ar fy ngair!

Roedd saith geiniog yn yr het. Roedd hi'n amser ffarwelio a symud ymlaen.

3 Sylwadau:

Am 11:31 AM, dywedodd Blogger Nic Dafis ...

Mae saith ceiniog yn eitha da am Borras. ;-)

Edrych ymlaen at y rhaglen heno - dw i'n dod o ardal Wrecsam fy hunan. Di-Gymraeg o'n i fel plentyn, felly mae wedi bod yn rhyfedd mynd yn ôl i'r ardal, a chwrdd â phobl o'n i'n eu nabod yn Y Waun ers talwm sydd yn medru'r Gymraeg. Ac mae'r pentre ei hun wedi'i Gymreigio rhywfaint yn y blynyddoedd diwetha 'ma, gyda enwau Cymraeg ar y strydoedd ac ati.

Y Horse & Jockey yw fy hoff dafarn yn Wrecsam - ddim yn cofio clywed lot o'r hen iaith yna, rhaid dweud.

 
Am 12:20 PM, dywedodd Blogger Ifor ap Glyn ...

Fues i ddim yn y Waun ei hun ond mi fues i heibio Plas Bryncunallt ar gyrion y dre...

 
Am 12:03 AM, dywedodd Blogger Nic Dafis ...

Bues i yn y neuadd rhyw 3 blynedd yn ôl, mewn neithior priodas fy nghefnither. Diddorol iawn gweld tu mewn i'r lle. Buodd fy hen deidiau yn gweithio ym mhyllau glo'r ardal, eiddo y Treforiaid.

 

Post a Comment

<< Hafan