Croeso i flog Popeth yn Gymraeg, ychwanega dy sylwadau...

26ain o Fai 2005

Mae cyfrifoldeb yn pwyso'n drwm arna'i i sicrhau fod pobl yn fy neall a ddim yn cael eu diflasu, na'u hypsetio; hynny yw, trio creu sefyllfa lle maen nhw'n fodlon bod yn amyneddgar.

Difyr felly oedd sylw y ddynes yn siop Caerwys heddiw, wrth y dyn camera ar ôl ffilmio:

"He was very patient with us, wasn't he?"

A minnau'n teimlo mai hi oedd wedi bod yn amyneddgar hefo fi! Ond efallai mai hi sy'n iawn. Wedi sôn am fy nghyfrifoldebau i, beth am y gyfrifoldeb sydd ar bob dinesydd o Gymro neu Gymraes i drio deall? Oes rhaid i ddwyieithrwydd fod yn stryd unffordd? Da iawn chi, Margaret! A diolch am y bechdan ham hyfryd!

3 Sylwadau:

Am 2:33 PM, dywedodd Blogger Geraint Criddle ...

Wyt ti'n meddwl bod pobl yn deall fwy yn ôl yr hyn wyt ti'n ei ddweud, neu yn ôl goslef dy lais? Pryd bynnag fydda' i dramor, neu'n gwrando ar sgwrs mewn iaith dramor (Sbaeneg neu Ffrangeg yn bennaf, gan mai dyma'r ddwy iaith Ewropeaidd rwy'n eu deall fwyaf), rwy'n dilyn yr ystyr yn ôl goslef ac ystumio'n fwy na dim.

 
Am 3:30 PM, dywedodd Blogger løvgreen ...

Ac wyt ti'n siarad Cymraeg DRWY'r amser, ta dim ond tra mae'r camera'n rhedeg? (Nid fy mod i'n awgrymu fod unrhyw dwyll yn perthyn i fyd teledu, nachdw wir) ;-)

 
Am 7:18 PM, dywedodd Blogger Ifor ap Glyn ...

Drwy'r amser, debyg iawn Mr. Lovgreen!

Deall y stumiau aballu mae llawer o'r bobol dwi 'di siarad a nhw, dwi'n siwr - ond efallai fod y stumiau yn ategu at ryw un gair o Gymraeg maen nhw wedi deall o'r frawddeg. Felly dyw hi ddim jest yn fater o finna'n llwyddo i wneud yr hyn dwi isio drwy gyfrwng y Gymraeg -mae hefyd yn fodd o alluogi eraill i ddefnyddio'u Cymraeg - hyd yn oed os mai cwpwl o eiriau'n unig sydd ganddynt

 

Post a Comment

<< Hafan