Croeso i flog Popeth yn Gymraeg, ychwanega dy sylwadau...

Helo

5 Sylwadau:

Am 8:24 PM, dywedodd Blogger gwyliwrs4c1 ...

Dwi'n edrych ymlaen yn fawr at y gyfres hon. Dwi wedi clywed y bydd sgwrs fyw gyda chi, Ifor wythnos nesaf rhywbryd? Pryd a faint o'r gloch?

 
Am 1:30 PM, dywedodd Blogger Ifor ap Glyn ...

Rhwng 9.30 a 10.30 nos yfory (30ain o Dachwedd)

 
Am 10:57 PM, dywedodd Blogger Arthur ...

Mynd ar fy nyrfs i wnes di pan alwest ti dy hun yn 'nytar' ar raglen nos Fawrth-mae'n gas gen i label felly fel y mae Frank Bruno yn casau'r label 'mental'.Sori.Os wyt ti'm yn cofio defnyddio'r gair roeddet ti'n cario cennin Pedr ar y pryd.Rhyw hanner gwylio dy raglenni di ydw i wedi bod-mae gen i reolaeth ansathredig(sbia'n y Geiriadur Mawr).Dwi'n cofio dy fand di yn Llanrwst yn 1989-go brin fod fawr neb yn cofio hynny er y gwnest ti di dy orau, y cradur bach.Wnes i osgoi dy grwp di yng Nglan Llyn pan wnes i ystumio cur pen.Yn 1988 roedd hynny os dwi'n cofio'n iawn.Er dy fod ti wedi cael cyfres deledu credaf fod dy bymtheg munud o enwogrwydd wedi bod yn 1992-neu'n hytrach bedwar munud pumdeg eiliad gyda'r Llwybr Llaethog.Serch y sylwadau yma ella gwnei di rywbeth ohono dy hun yn y diwedd,Pob Lwc,
Dafydd Parri,
Rhydyclafdy,
PenLlyn

 
Am 11:00 PM, dywedodd Blogger Arthur ...

I Ifor ap Glyn yr ysgrifennais y geiriau wnaeth ddechrau efo "Mynd ar fy nyrfs".Wnes i anghofio teipio mai iddo fo oedd y neges ond mae croeso i eraill ddarllen fy sylwadau.DP

 
Am 10:49 AM, dywedodd Blogger lewisbeth ...

Am chwydfa gwenwynig o genfigen Mr Parri - mae'r gyfres hon yn wych, a mae dy sylwadau pitw yn gachu. Mae pawb yma yn Aber yn meddwl bod y gyfres hon yn dda iawn, ac Ifor ap Glyn yn seren. Dos yn ôl i hel cocos ar draethau Pen Llyn y Nob!

 

Post a Comment

<< Hafan