Croeso i flog Popeth yn Gymraeg, ychwanega dy sylwadau...

Sir Benfro, 3 Mawrth 2005...

Galw yn nhafarn Bessie yng Nghwm Gwaun ar y ffordd nôl i'r gwesty. Codi peint i finnau a'r criw. Bessie wedyn yn mynd nôl i'w sêt wrth ochr y tân lle roedd hi'n siarad â gwr lleol. Edrychodd i'n cyfeiriad cyn dweud yn gyfrinachol wrth hwnnw,
"Mae'r pedwar o'nyn nhw'n siarad Cymrag - seno hynna'n digwydd yn amal"

Pan aeth hi allan i'r cefn yn ddiweddarach, dyma yntau'n troi atom ni am sgwrs.

Sibrydodd y stori hon am wraig fferm leol a'i gwr, yn gweiddi ar draws y stryd yn Abergwaun, fel 'sen nhw naill pen y clos gartre, a phawb o ganlyniad yn clywed y cyfan.
- "Alla'i ga'l arian i byrnu sgitsie newi?"
- "Na chei"
- "Alla'i ga'l arian i byrnu sgitsie newi?!"
- "Wi di gweud "na""
- "Na fe te - ond cofia di - ma isie pedoli cyn marchogeth"!!

Dwi'n licio sir Benfro. Mae golau rhyfeddol yma a phobl gwreiddiol iawn. Yn Nhy Ddewi dwi wedi gweld poster yn hysbysebu gwasanaeth rhywun sy'n cyfri ei hun "yn fwy na’r Ymherodraeth Brydeinig – a Dewi Sant" Does bosib!

Ac yn Arberth gwelais yr hysbyseb anghyffredin hon, yn cynnig gwasanaeth Mamgu Bouncy Castles . Arhoswch eiliad hefo'r ddelwedd ryfeddol honno

Efallai nad yw'n cyfieithu. Sy'n f'atgoffa o stori am beryglon cyfieithu er nad oes wnelo hi ddim â Sir Benfro:

Roedd Geoffrey Howe yn Rwsia ryw dro yn siarad mewn cinio swyddogol gyda chymorth cyfieithydd. Yn ystod ei araith, dywedodd:

"The spirit is willing but the flesh is weak", ond cafodd ei gyfieithu fel hyn:

"Mae'r fodca yn o lew, ond mae'r cig heb ei gwcio'n iawn."

2 Sylwadau:

Am 12:46 AM, dywedodd Blogger Dafydd Tomos ...

Wnes i fwynhau yr ail sioe yn well na'r cynta. Roedd y syniad o ail-greu'r lluniau yn un gwych ac yn creu llinyn stori dda drwy'r cyfan. A roedd dangos bach o rwystredigaeth Ifor gyda Mr "1st Class" yn hwyl.

Dwi'n edrych ymlaen i weld pa orchwyl fydd rhaid i Ifor gyflawni gyda'r ddafad..

 
Am 12:49 AM, dywedodd Blogger løvgreen ...

da a difyr dros ben, ifor.

 

Post a Comment

<< Hafan