Croeso i flog Popeth yn Gymraeg, ychwanega dy sylwadau...

26ain o Fedi 2005

Yn ystod y ffilmio ar gyfer y pedair rhaglen gynta, dwi di dod i deimlo mod i'n
chwara yn y ffenast, chwara gerbron y camera, heb fynd i'r afael â'r agweddau mwy gelyniaethus sy'n ffrâm i'r ffenest, fel petai. Neu felly dwi'n tybio. Dwi di profi'r agweddau negyddol 'ma droeon cyn hyn, ond ddim yn ystod y ffilmio.

- ydw i ar ganol rhyw rediad hir o lwc anhygoel felly?
- neu ydi'r camera yn gwarantu ymddygiad da y sawl dwi'n stopio yn y stryd?
- neu ydi'r camera efallai yn rhoi hyder imi ymdrin â'r sefyllfaoedd hyn yn fwy effeithiol?

Dwi angen gwyliau. Ond dwi hefyd angen profi neu wrthbrofi hyn un ffordd neu'r llall. Ac felly ganwyd y syniad ar gyfer y pumed raglen.

Ces i gamera wedi'i guddio dan fotwm crys. Mae'n tueddu llithro a gorwedd ar dop fy mol gan bwyntio i fyny fymryn, yn lle gorwedd yn hollol fertigol; felly gan fy mod i'n weddol dal hefyd, y peryg ydi fod y sawl dwi'n trio eu ffilmio yn isel iawn yn y ffrâm, neu'n waeth fyth yn diflannu allan o waelod y llun! Mi ddôf i arfer gobeithio!

1 Sylwadau:

Am 6:33 PM, dywedodd Blogger Nic Dafis ...

O'n i wedi meddwl am hyn, bod presenoldeb y camera yn effeithio ar naturioldeb yr ymateb y cest ti - wedi sylwi hefyd bod pobl yn llai cwrtais, o bosib, pan oedd y criw yn ffilmio yn y pellter, yn lle ar dy bwys di.

Edrych ymlaen at weld pa wahaniaeth mae ffilmio'r gyfrinachol yn neud.

 

Post a Comment

<< Hafan