Croeso i flog Popeth yn Gymraeg, ychwanega dy sylwadau...

28ain o Hydref 2005

Aeth popeth yn grêt - mae'r criw ma’ yn "Bopethwyr" naturiol iawn! Gobeithio fod hyn yn gychwyn ar gaseg eira anferth o weithgarwch tebyg...

Felly...

Be mae dyn yn gwneud gyda'r nos ar ôl diwrnod caled yn Aberystwyth yn trio gwneud Popeth yn Gymraeg? Yn eironig braidd, es i wylio noson o ffilmiau mud mewn hen sinema, gyda phianydd yn cyfeilio; ar ôl diwrnod cyfan yn ceisio cael hyd i ffordd o roi llais i'r Gymraeg, mae'n braf weithiau rhoi'r meddwl ar rywbeth di-iaith.

Roedd y rhan fwyaf o'r ffilmiau yn dangos Aberystwyth yn y dauddegau a'r hyn a'm trawodd yn syth oedd gymaint o'r dynion oedd yn smocio - bob un wan jac bron iawn. Dechreuodd y taflunydd chwythu mwg mewn cydymdeimlad; a fwy nag unwaith yn ystod y noson bu rhaid i'r pianydd druan lenwi mewn drwy adrodd straeon. Yn anffodus cafwyd mwy o broblemau hefo'r taflunydd nag oedd ganddo yntau o straeon i'n diddanu, a bu sawl saib anghyfforddus; ond rhaid dweud, i mi roedd yn rhan o'r hwyl - noson ddifyr iawn. Yn enwedig wedyn o fynd i dafarn Rummers a chyfarfod â bardd neu "bersolari" o Wlad y Basg. Dysgais mai "eskerrik asko" yw diolch yn fawr, ac ystyr "negu gorriak" yw gaeafau geirwon (!). Nid yn unig fod Aberystwyth yn lle canolog i'r Cymry, mae'n ganolbwynt i bob math o ddiwylliannau eraill, mae'n ymddangos.

0 Sylwadau:

Post a Comment

<< Hafan