Croeso i flog Popeth yn Gymraeg, ychwanega dy sylwadau...

29ain o Hydref 2005

Ddiwedd y daith - ynteu'r dechrau?

Rhai meddyliau wrth gau pen y mwdwl...

Mae gan bawb yng Ngymru berthynas a'r iaith Gymraeg - ond nid pawb sy'n cydnabod hynny.

Beth felly yw ein perthynas a'r Saesneg? Ni sy'n ddigon lwcus i fedru siarad Cymraeg?

Yng Nghymru mae'r Saesneg yn meddu ar sawl hunaniaeth; mae'n iaith Gymreig (yeah butt, no butt, no buts, butt); ond ar yr un pryd mae'n iaith drefedigaethol sy'n bygwth dyfodol y Gymraeg; mae hefyd yn iaith ryngwladol sy'n ein galluogi i siarad a phobloedd mewn sawl gwlad arall. Yn rhai o wledydd y dwyrain mae Saesneg yn "iaith ryddid"; Almaeneg neu Rwsieg yw ieithoedd gormes yn y Weriniaeth Jec er enghraifft.

Ond nol yng Nghymru mae siarad Saesneg gystal ag ildio'r ddadl dros y Gymraeg heb yngan gair. Gwnewch bopeth yn Gymraeg.

Dwi'n teimlo'r pwysau i gario mlaen ond teimlo'r pwysau i gael eraill i wneud hefyd. A fydd criw Aber yn cario mlaen? Byddai'n braf meddwl hynny. Fydd y gyfres pan gaiff ei darlledu yn ysgogi eraill i wneud run fath? Byddai'n braf meddwl hynny hefyd.

... ond sut mae gwneud y peth yn fwy atyniadol ac yn llai o fwrn?
(Achos mi fydd hi'n ymddangos yn faich i lawer)

Beth am wneud PyG ar un diwrnod o'r wythnos
e.e. Wednesdays for Welsh, fatha Dress Down Friday...
Neu beth am ymgyrch i normaleiddio un gair ar y tro?
Cael pawb i ddweud "diolch"yn lle "thanks"? National Diolch yn Fawr Week??!!

Fesul gair mae ieithoedd yn cael eu colli; pam ddim ei hadennill fesul gair?

Byddwch hyderus, byddwch gyfeillgar, dyfalbarhewch...
Gwnewch Bopeth yn Gymraeg!!
Mwynhewch!

5 Sylwadau:

Am 7:37 AM, dywedodd Blogger Blewyn ...

Hei Ifor,

Týdy rhai ohonom sy'n byw dramor ddim yn gallu gweld dy raglen di - beth am wneud podcast o'r trac sain, er mwyn i ni gael dy ddilyn hefyd ?

Hwyl !

 
Am 1:09 PM, dywedodd Blogger Rhys Wynne ...

Diolch am y sioe. Digon i ni gyd feddwl amdano.

(a diolh am gadw blog hefyd)

 
Am 3:30 PM, dywedodd Blogger Phil Thomas ...

nes i ddim gwels y rhaglen / cyfres, ond mae'n swynio ty-hwnt o diddorol.

Dwi'n cysylltu a chi i trio cael gwybod os bod gennych chi cysylltiadau am y proseict www.Taffia.org.

Dwi'n byw yn Lloegr nawr ond dwi 'di cwrdd a mwy o bobl sydd yn siarad Cymraeg yma, na ble tyfwn i i fynu (Coeduon / Blackwood, yng Ngwent)

Felly, pwrpas o'r gwefan yw i cysylltu'r Cymry sy'n byw Tramor (gan cynnwys / yn enwedig Lloegr).

Fforwm newydd yw hi... ond yn tyfu'n gyflym iawn... dwi di bod yn siarad a llawer o bobl sydd yn rhedeg y cymdeithasau a maen nhw'n brwdfrydig am y safle.

fy ebost yw: thomasthetaff@hotmail.com

 
Am 12:26 AM, dywedodd Blogger AnJaka ...

Have a good day , You can sign up Party Pokerwith CODE: RB2006 to get bounus :20% upto $100. regards

 
Am 2:08 AM, dywedodd Blogger Bodafon ...

This comment has been removed by the author.

 

Post a Comment

<< Hafan